O časopisu

PODRUČJE DJELOVANJA
Časopis objavljuje izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te prikaze. časopis će objaviti radove iz polja globalne ekonomije, regionalne ekonomije, ekonomske politike, menadžmenta, marketinga, financija, računovodstva, turizma, poslovne statistike i informatike.

RECENZIJSKI POSTUPAK
Na temelju recenzija, Uredništvo donosi odluku o objavljivanju rada i o tome informira autora u roku od 3 mjeseca od prijema rada. Radovi treba da budu pripremljeni u skladu sa Uputama za autore. Recenzije i objavljivanje. Svi radovi se anonimno recenziraju od strane dva anonimna recenzenta. Na temelju recenzija Uredništvo donosi odluku o objavljivanju rada i obavještava autora.

UČESTALOST IZDAVANJA
Časopis će izlaziti dva puta godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Radovi napisani na hrvatskom jeziku moraju imati sažetak na engleskom jeziku.

OTVORENI PRISTUP
Pristup cjelokupnom sadržaju slobodan i besplatan. Korisnici mogu čitati, pohranjivati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati cijele tekstove članaka u ovom časopisu ne tražeći prethodno dopuštenje izdavača ili autora.